Video suunnittelijan ja ostajan tarkistuslistan asioista

Keskustelu muovialan ammattilaisten kanssa siitä, mitä suunnittelijan ja ostajan tulisi ottaa huomioon muoviosien suunnitteluvaiheessa.