POM-H - Tekninen muovi

POM-H-homopolymeerilla on suurempi mekaaninen lujuus, jäykkyys, kovuus ja viruman vastustuskyky sekä pienempi lämpölaajenemiskerroin kuin POM-C:lla.

POM-H - Tekninen muovi