Muoviosan valmistus mallin mukaan - takaisinmallinnus

Jos tuotedokumentaatiota ei ole saatavilla, tuote mitoitetaan ja mallinnetaan mallikappaleesta.

Muoviosan valmistus mallin mukaan - takaisinmallinnus